Gizlilik Politikası

Şirket:

www.pugcoffee.co internet sitesi (“site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Küçükyalı Merkez Mahallesi Bağdat Caddesi No:114/A Maltepe İstanbul adresinde bulunan ULCA Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’dir. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).

Karşı Taraf:

Site’ye bağlanarak, bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayına herhangi bir şekilde erişip görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan ve buna muvafakat eden, site’de satılan ürünlerden birini satın almak için ödeme yapan gerçek veya tüzel kişidir. (Bundan sonra “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır).

Konusu:

Bu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümler ile Şirket’in bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yöntemini açıklamakta ve bu kapsamda tarafların yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kullanıcı Site’ye bağlandığı andan itibaren, bu Sözleşme’de yer alan tüm hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak, bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

Site’nin Kullanım Koşulları:

Site’yi kullanırken veya üye olurken veya Site üzerinden alışveriş yapılırken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı uygun görmez ise kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir.

Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.

Kullanıcı, Şirket tarafından talep edilebilecek veya kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin, kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj / görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.

Şirkete +90 (534) 631 16 72 numarasından hafta içi 10:00 – 18:00 saatleri arasında ulaşılabilir.

Kişisel Bilgilerin Mahiyeti ve Kullanımı:

Kullanıcı kişisel bilgi ve verileri aşağıdaki hallerde kullanılabilir:

Site Üyeliği ve Yarışmalar:

Siteye üye olmak isteyen Kullanıcılar üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek ve diğer uygun amaçlarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan bilgiler, Şirket tarafından zaman zaman Site üzerinden düzenlenecek yarışmalar ya da çekiliş ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir.

Site Üzerinden Yapılacak Alışverişler ve Buna Bağlı Olarak Yapılacak Teslimatlar:

kullanıcılara ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde ve alışveriş sonrası satın alınan ürünlerin teslimatında kullanılabilir.

Bilgilendirme Hizmetleri:

Kullanıcılar, Şirket’in ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için Şirket temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul ederler.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

Şirket, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmaktadır.

Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site “Cookie” (Çerez) teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Kullanıcıların internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler de dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Şirket’in bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Kullanıcılar bilgisayarlarında “cookie” (çerez) kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi:

Kullanıcılar, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilirler. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak Şirket gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirket ve / veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketten bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak kullanıcı ile gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Kullanıcıların Sitemize üyelik, ürün / hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Sitemize üye olan kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve / veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün / hizmetlerin şirket ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi / satımı, ürün / hizmet ücret – masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, şirket ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde – yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini talep etmektedir. Şirket bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik kullanıcı “sınıflandırma” çalışmalarında sadece şirket bünyesinde kullanılmaktadır.

Şirket, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Şirketimize danışabilirsiniz.

Diğer Siteler:

Site, Şirket’e ait olmayan başka sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler Şirket tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, Şirket’e biri olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Kullanıcı, bu durumlar ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfetemeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi:

Bu Sözleşme ve Site’nin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

Buna göre Kullanım Koşulları’nın geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde Türk Kanunları uygulanacak, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

Devir:

Şirket bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisine haizdir.

Değişiklikler:

Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi üzerinde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu Site’yi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren Kullanıcılar, bu değişikliklerden haberi oldukları ve değişen hüküm ve koşulları onayladıklarını kabul eder.

İletişim:

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikayet ve önerilerini Şirket’in aşağıda verilen telefon veya e-posta adresine iletebilirler

ADRES:

Küçükyalı Merkez Mahallesi Bağdat Caddesi No:114/A Maltepe İstanbul

TELEFON:

Tel: +90 (534) 631 16 72

E-POSTA:

[email protected]